2010 Yılında Yayımlanan Uzmanlık Tezleri

1. Yoksullukla Mücadelede Proje Destekleri ve Proje Desteklerinin Zaman Serisi Olarak Modellenmesi - Ersin Biçer
2. Türkiye'de Çocuk Yoksullugu - Şebnem Avşar Kurnaz
3. Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri - Samet Güneş
4. Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası Çerçevesinde Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeli ve Türkiye - Pınar Günal
5. Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği - M. Seyid Pehlivan
6. Küreselleşme ve Yoksulluk Birleşmiş Milletler UNDP ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz -  Münir Tireli
7. Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi - Tijen Şahin
8. Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği Sorunlar Çözüm Önerileri - Ozan İlter
9. Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki Keçiören Örneği - Semiha Boybek
10. ŞNT Programı için Yapılan Başvuruların Zaman Serileri ile Modellenmesi - Ahmet Fatih Ortakaya
11. Ülkemiz Vatandaşı Olmayanlara Yapılan Sosyal Yardımlar Bir Politika Önerisi Denemesi - M. Ali Küçükçavuş
12. Yoksulluk Kültürü Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış - Fatih Özdoğan
13. Yoksullukla Mücadelede Avrupa'nın ve Türkiye'nin Sosyal Yardım Modeli - Ersin Kaya
14. Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü - Ferhat Odabaşı
15. Türkiye’de ve Dünyada Şartlı Nakit Transferi Uygulamaları - Caner Esenyel
16. Kentteki Kadının Yoksulluğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları - N. Janset Dinçoflaz