Ramazan Özdağ


Genel Müdür Yarcımcısı V.

1966 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi MMYO Maliye bölümünden, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1989 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak başladı. 2006 yılından açılan sınavla Gelir Uzmanı oldu. 01.07.2008 tarihinden itibaren geçici görevlendirme ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığında görevlendirildi. 18.11.2011 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığına 25.09.2012 tarihinde asaleten atandı. 21.08.2014 tarihinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Özdağ, Maliye Bakanlığında uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimlerinde ‘MTV uygulamaları’, SYD Vakıf Müdürlerine ‘Vakıflarda Vergi Uygulamaları’ dersleri verdi. 
Fon bütçesi ve muhasebesi alanında uzman olan Özdağ evli ve 2 çocuk babasıdır.