Genel Müdürlük Sekretarya Birimi

Genel Müdürlük Sekretaryasının görevleri şunlardır:
  1. Genel Müdürün görevlendirdiği personelin katılacağı kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerin organizasyonlarını ve takibini yapmak.
  2. Genel Müdürün talep, emir ve talimatlarını ilgili yerlere iletmek ve sonuçlarını izlemek.
  3. Genel Müdürün ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak, gerekli yazışma ve tahakkuk işlemlerini takip etmek.
  4. Genel Müdürün telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek.
  5. Genel Müdürün talimatı doğrultusunda birimlerin çalışmaları ile ilgili bilgi akışını sağlamak.
  6. Genel Müdürün katılacağı toplantıları organize ve takip etmek.
  7. Gerekli durumlarda Genel Müdürün sunum ve konuşma metinlerinin hazırlanmasını sağlamak, kontrol etmek ve Genel Müdüre iletmek.
  8. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.