Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi

 

2006-2010 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri" eylemi çerçevesinde TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında oluşturulan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen kabul testlerinin ardından Bakanlığımızca teslim alınmıştır. 18 Ekim 2011’den bu yana ülke genelindeki 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılan sistemde halihazırda 17 modül ile hizmet vermektedir.

22 kamu kurumu ile entegre olan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, yoksul ve muhtaç kişilerin başvurularının alınması, hane dosyalarının oluşturulması, kişisel verilerinin ve sosyo-ekonomik bilgileri ile servet unsurlarının merkezi veri tabanlarından sorgulanması, hanenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin mahallinde yapılan sosyal incelemeye ilişkin raporların tutulması, muhtaçlık kararının verilmesi, yardım ödemlerine ilişkin banka talimatlarının verilmesi ve gerçekleştirilen tüm yardımlara yönelik otomatik muhasebeleştirme eylemlerinin tamamının elektronik ortamda yürütüldüğü bir bilgi (bilişim) sistemidir.

Hâlihazırda başvuruda bulunan kişilerin tüm sosyo-ekonomik verilerinin ve diğer kurumlardan aldığı yardım ve ödeme bilgilerinin, Genel Sağlık sigortası kapsamlarının ve gelir testi sonuçlarının tutulduğu bir “sosyal refah envanteri” nin oluşturulduğu sistem ile birlikte;
 
  • Hane bazlı olarak kişilerin tüm sosyo-ekonomik verileri, sosyal inceleme raporları, aldıkları yardımlar elektronik ortamda tutulmaya başlanmış,
  • Sosyal yardımlarda başvurudan ödemelerin yapılmasına ve muhasebeleştirilmesine kadar geçen tüm süreçler elektronik ortamda yapılmaya başlanmış,
  • Bankalar ile entegrasyon yapılarak online ödeme uygulamasına geçilmiş,
  • Ekim 2011’de kullanıma açılan ve ülke genelindeki 9000 aktif kullanıcı tarafından kullanılan sistem üzerinden tüm yardım ve gelir testi başvuruları alınmaya başlanmış,
  • Bütünleşik sistemi üzerinden sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR veri tabanına kaydedilmeye başlanmış böylelikle istihdam-sosyal yardım ilişkisi kurularak “aktivasyon” politikaları uygulanmaya başlanmış,
  • Kamu kurumları tarafından mükerrer yardım verilmesi engellenmiş; ilgili kamu kurumlarında oluşan iş yükü azaltılmış ve sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanmış,
  • Kamu kurumları arasında mükerrer yardımların engellenmesine yönelik yapılan yazışmalar ortadan kaldırılarak bürokrasi en aza indirilmiş ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına katkıda bulunulmuş,
  • Etkin sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik gereken sağlıklı istatistiki bilgileri içeren veri tabanı oluşturulmuş,
  • Ocak 2012 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi işlemleri söz konusu sistem üzerinden yürütülmeye başlanmış ve sistem üzerinden online SGK’ya iletilerek vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması sağlanmış
  • Yoksul vatandaşların üzerindeki bürokratik yükler ortadan kaldırılarak “sosyal içerme” anlamında önemli bir adım atılmıştır.